Uddeling og Ansøgningsskema

Hørslev-Fonden uddeler årligt ca. 1,5 mio. kr. til videnskabelige forskningsprojekter inden for det farmaceutiske og lægevidenskabelige område. Uddelingerne foretages af bestyrelsen på grundlag af modtagne ansøgninger.

Der er én årlig ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er 31. marts, og de ansøgere, som tildeles midler, kan forvente at få besked ultimo juni. Der er en formel uddeling i september, hvor de forskere, som modtager støttetilsagn, har mulighed for at holde et kort oplæg om deres projekt for bestyrelsen og de øvrige fremmødte modtagere af støtte.

Ansøgning om tildeling af støtte skal ske på Fondens ansøgningsskema. Ansøgningerne skal udfyldes omhyggeligt med besvarelse af de spørgsmål, som stilles i ansøgningsskemaet. Navnlig er det vigtigt, at pkt. 11 ”Kortfattet, let forståelig projektbeskrivelse (egnet til offentliggørelse)” udfyldes så præcist som muligt, så bestyrelsens ikke-faguddannede medlemmer kan danne sig et indtryk af projektet.  Selvom ansøgningsskemaet er i WORD format, anmodes legatansøgerene om ikke at udvide ansøgningsskemaet mere end højst nødvendigt.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsskema med bilag i form af projektbeskrivelse og CV (som også godt må være på engelsk) for ansøger samt eventuelle andre bilag uploades på fondens hjemmeside senest den 31. marts (til midnat).  

Opmærksomheden henledes på, at tilsidesættelse af kravene i ansøgningsskemaet vil medføre, at ansøgningen ikke tages i betragtning.

Navngivning af fil til uploading
Placér ansøgningsskema (et skema i Word-format uden underskrift og et i PDF-format med underskrift) og bilag i en mappe.
Navngiv mappen ‘ansøgningsår +  ansøgers navn’, f.eks.  ‘2024JensJensen’.
Zip mappen til én fil med samme navn, f.eks. ‘2024JensJensen.zip’

Ansøgningsskemaet skal være i WORD-format (uden underskrift) og PDF-format (med underskrift)

Zip- filer laves ved at:
MAC: Marker mappen, højreklik på den, peg på Compress item.
PC:  Marker mappen, højreklik på den, peg på Send til, og klik derefter på ZIP-komprimeret mappe.
Fælles for MAC og PC: Der oprettes en ny komprimeret mappe på samme placering. Omdøb den evt. derefter ved at højreklikke på zip-filen, klikke på Omdøb og derefter skrive det nye navn: ‘ansøgningsår + ansøgernavn’, f.eks. ‘2024JensJensen.zip’

Bemærk, at når du uploader din ansøgning, behandler Erik Hørslev og Hustru Birgit Hørslevs Fond (CVR-nummer 87878619) de personoplysninger, som du deler med os med det formål at behandle din ansøgning. Derudover, hvis du er modtager af årets legat, vil fonden dele denne oplysning, herunder dit billede og navn, på fondens hjemmeside samt de sociale medier, medmindre du frabeder os dette. Du kan læse mere herom, samt dine rettigheder i henhold til GDPR, i vores privatlivspolitik, som du finder her:

Klik her og læs persondatapolitik

Fondens midler tildeles til anvendelse i de forskningsinstitutioner, hvortil legatmodtageren er knyttet på tidspunktet for legatets modtagelse. Legatmidlerne kan ikke anvendes til andre formål og kan ikke uden fondsbestyrelsens samtykke ”tages med” til en anden forskningsinstitution eller til privat forskning. I det omfang der er indkøbt apparatur eller udstyr for den tildelte legatportion, tilhører det pågældende udstyr mv. forsknings-institutionen.

Ansøgere, som ikke kommer i betragtning ved årets uddeling, vil ikke modtage særskilt underretning herom.