Hørslev-Fonden

Hørslev-Fonden har som formål at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det farmaceutiske og lægevidenskabelige område, herunder apoteksvæsenet.

Fonden uddeler årligt ca. 1,5 mio. kr. Der uddeles typisk et beløb til 5-10 projekter pr. år. Fonden yder fortrinsvis støtte til yngre forskere. Ansøgere, som er Ph.d. studerende eller kandidatstuderende, kan ikke komme i betragtning.

Fonden yder ikke støtte til forskning vedrørende sukkersyge eller kræft.

Historie og baggrund

Erik Hørslev og hustru Birgit Hørslevs Fond blev stiftet af direktør Erik Hørslev og dennes hustru Birgit Hørslev i 1977.

Læs mere