Historie og baggrund

Hørslev-Fonden blev stiftet i 1977 af direktør Erik Hørslev og dennes hustru Birgit Hørslev.

Erik Hørslev var hovedaktionær og direktør i medicinalgrossistselskabet Nordisk Droge og Kemikalie A/S. Nordisk Droge og Kemikalie A/S blev grundlagt i 1903. Fonden blev stiftet ved et indskud af aktier i dette selskab.

Efter direktør Erik Hørslevs død blev Hørslev-Fonden hovedaktionær i Nordisk Droge og Kemikalie A/S.

Nordisk Droge og Kemikalie A/S fusionerede i 1991 med Mecobentzon A/S og Bang & Tegner A/S. Den fusionerede virksomhed, der blev Danmarks største medicinalgrossistvirksomhed, fik navnet Nomeco A/S.

Hovedaktionærerne i Nomeco A/S, som var Hørslev-Fonden, Monberg & Thorsen Holding A/S og Apotekerforeningen, besluttede senere at indskyde Nomeco i den nordiske medicinalgrossistvirksomhed Tamro AB med hovedsæde i Helsingfors. Da Tamro AB senere blev solgt til den tyske medicinalgrossistvirksomhed Phoenix, blev Hørslev-Fondens aktier i medicinalgrossistvirksomheden indløst. Fondens midler består i dag af værdipapirer og afkastet heraf uddeles årligt.

Fondens bestyrelse, på seks personer, består af tre efterkommere af stifteren Erik Hørslev, to medlemmer med indsigt i farmaceutisk og lægevidenskabelig forskning samt af formanden, der er advokat hos DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab. Bestyrelsen beslutter, hvilke projekter som skal støttes, på baggrund af en liste over de projekter, som et rådgivende udvalg, bestående af tre højt estimerede forskere, har udarbejdet. Det Rådgivende Udvalg gennemlæser samtlige ansøgninger og udarbejder derefter en liste over de projekter, som de vurderer er de fagligt bedste.